2% z dane

Zase je tu možnosť prispieť na prácu v zbore poukázaním 2% z dane na účet Občianskeno združenia Studnička. Ciele a činnosť Občianskeho združenia Studnička a dokumenty potrebné na poukázanie dane sa nachádzajú na nasledujúcom odkaze.

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.

Cirkevný príspevok

Milí bratia a milé sestry, cirkevný príspevok ( daň) za rok 2022 bude možné vyrovnať v sobotu 17.09.2022 od 09.00 do 12.00 v prízemí farskej budovy ( v našom misijnom centre, vchod od potoka). Výška cirkevného príspevku je 10,00 eur na osobu(po konfirmácii) a rok.

Pre tých, ktorí majú možnosť uhradiť cirkevný príspevok cez internet priamo na účet, uvádzam číslo účtu, IBAN: SK37 0900 0000 0000 9327 6283, VS 2022, KS 0558. Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko za koho sa príspevok uhrádza.

Ďakujem.

Prajem Božie požehnanie.

S pozdravom

farár Vereščak Jozef

P.S.

Ak sa nechcete dlho zdržať pri uhrádzaní, môžete si vopred doma pripraviť zoznam osôb a presnú sumu v obálke a už len počkať na zapísanie do „preukazu“ sestrou Ivanovou.

Zborové príležitosti

​Štvrtok - Farská budova

  • 18.00 Biblická hodina

Sobota

  • 18.00 Stretnutie mládeže

Nedeľa

  • 10.00 Nedeľné Služby Božie
  • 11.15 Príprava konfirmandov 2. ročník
  • 14.00 Detská besiedka, príprava konfirmandov 1. ročník
  • 18.00 Večerné Služby Božie

 

Náboženská výchova v šk. roku 2022/2023

 

Spojená škola, Dominika Tatarku: ZŠ, Osemročné a Bilingválne Gymnázium:

UTOROK:   

1.E,F 2.E,F :       7:00

1.ZA,ZB :           7:50

Prima A,B :       9:50

Tercia A,B :     10:45

 

ŠTVRTOK:  

3.ZB,4.ZA,ZB : 7:50

5.ZA,6.ZA :       8:45

6.ZB,7.ZA :       9:50

       

ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela Poprad-Veľká:   

UTOROK:   

1. stupeň (1. – 4. roč.) – 12:45

STREDA:      

2. stupeň (5. – 9. roč.) -   7:00

 

ZŠ s MŠ Dostojevského:

Štvrtok:       

1. stupeň (1. – 4. roč.) – 12:45

2. stupeň (5. – 9. roč.) – 13: 45