Informácia

Služby Božie počas

Vianoc 2021 a

Nového roku 2022

 

4. nedeľa adventná - 19.12.2021

10.00 hod. - Služby Božie

 

ŠTEDRÝ VEČER - 24.12.2021

17.00 hod. - Služby Božie

 

1. slávnosť vianočná - 25.12.2021

Narodenie Krista Pána

10.00 hod. - Služby Božie

 

2. slávnosť vianočná - 26.12.2021 

(Nedeľa)

Pamiatka mučeníka Štefana

10.00 hod.  -  Služby Božie

 

Silvester - 31.12.2021

Závierka občianskeho roka

17.00 hod. - Služby Božie

 

Nový rok - 1.1.2022

10.00 hod. - Služby Božie

 

Nedeľa po Novom roku - 2.1.2022

10.00 hod. - Služby Božie

 

Zjavenie Krista Pána mudrcom - 6.1.2022

 10.00 hod. Služby Božie

 

1. nedeľa po Zjavení - 9.1.2022

10.00 hod. - Služby Božie

 

2. adventná nedeľa (5.12.2021) príhovor br. farára Vereščáka

Služby Božie 28.11.2021

Bratia a sestry!

Rozhlasové Služby Božie

1. adventnú nedeľu,

28. novembra 2021 budú

z Popradu-Veľkej

na Rádiu Slovensko o 9:05
Kazateľ: Jozef Vereščak
Kantor: Radoslav Bednár
Piesne: 1, 5, 3, 15, A 5

S prianím Božej trpezlivosti a nádeje

Váš zborový farár

Vyhláška 261 o obmedzení verejných podujatí vrátane Sl. Božích 

Večera Pánova

Bratia a sestry!

Určite nám chýba spoločenstvo pri stole Pánovom. Preto vám dávam do pozornosti možnosť uspôsobenú pre toto obdobie:

Súkromná Večera Pánova v chráme Božom pre rodiny a jednotlivcov. Prosím záujemcov, aby sa nahlásili telefonicky alebo mailom na farskom úrade, kde sa dohodneme aj na termíne a čase. (t.č. 052 7768546, 0905458136, mail: verescak.j@vecav.sk,

S prianím Božej trpezlivosti a nádeje

Váš zborový farár

Cirkevný príspevok

Milí bratia a milé sestry, cirkevný príspevok ( daň) za rok 2021 bude možné vyrovnať v sobotu 06.11.2021 od 09.00 do 12.00 v prízemí farskej budovy ( v našom misijnom centre, vchod od potoka). Výška cirkevného príspevku je 10,00 eur na osobu(po konfirmácii) a rok.

Pre tých, ktorí majú možnosť uhradiť cirkevný príspevok cez internet priamo na účet, uvádzam číslo účtu, IBAN: SK37 0900 0000 0000 9327 6283, VS 2021, KS 0558. Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko za koho sa príspevok uhrádza.

Ďakujem.

Prajem Božie požehnanie.

S pozdravom

farár Vereščak Jozef

P.S.

Ak sa nechcete dlho zdržať pri uhrádzaní, môžete si vopred doma pripraviť zoznam osôb a presnú sumu v obálke a už len počkať na zapísanie do „preukazu“ sestrou Ivanovou.

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.