Dotazník k cezhraničnej spolupráci

Prosíme členov zboru o vyplnenie dotazníka https://narol.pl/aktualnosci-sk.html (po otvorení stránky - vľavo dotazník SK) k projektu cezhraničnej spolupráce v súvislosti s opravou kostola v Mlynici. Potrebujeme, aby aspoň 20-30 respondentov dotazník vyplnilo. Je to otázka 5-tich minút. 

Ďakujem srdečne.

S pozdravom

br. Farár

Jazyk \ Sprache

Linky

Zbierka na výmenu okien na fare

Dňa 13 a 20. augusta 2023 sa v rámci služieb Božích uskutoční zbierka na výmenu severných okien na našej fare.

Prikladáme aj číslo účtu na ktorý je možné príspevek poslať:

IBAN: SK37 0900 0000 0000 9327 6283, VS 2023

, do správy pre prijímateľa uviesť: Okna.

Poďakovanie za zbierku

 

Bratia a sestry,

Ssebwami Wicliff srdečne pozdravuje, aj v mene detí, celý cirkevný zbor a veľmi ďakuje za každé vyzbierané euro.

Zbierka bola v sume 818,00 eur. Renovácia strachy nad hlavou prebehla úspešne (viď priložené foto).

Celému cirkevnému zboru praje hojnosť Božieho požehnania.

Zbierke pre siroty v Ugande

Podrobnejšie informácie...

Zbierka na pomoc deťom bude

16. júla 2023 v rámci služieb Božích.

Prikladáme aj číslo účtu na ktorý je možné pomoc poslať –

IBAN: SK37 0900 0000 0000 9327 6283, VS 2023

, do správy pre prijímateľa uviesť: siroty, dar.

Zborový deň 2023

 

V sobotu 24. júna 2023 sa uskutočnil vo farskej záhrade už tradičný zborový deň.

Ako každý rok, bolo jeho súčasťou spoločné posedenie s rozhovormi o zbore, výborný guláš a hry pre deti a mládež.

Ďakujeme Bohu za požehnaný čas.

Vďaka aj všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní tejto akcie.

 

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.

Zborové príležitosti

​Štvrtok - Farská budova

  • 18.00 Biblická hodina

Sobota

  • 18.00 Stretnutie mládeže

Nedeľa

  • 10.00 Nedeľné Služby Božie
  • 11.15 Príprava konfirmandov 2. ročník
  • 14.00 Detská besiedka, príprava konfirmandov 1. ročník
  • 18.00 Večerné Služby Božie

 

Náboženská výchova v šk. roku 2022/2023

 

Spojená škola, Dominika Tatarku: ZŠ, Osemročné a Bilingválne Gymnázium:

UTOROK:   

1.E,F 2.E,F :       7:00

1.ZA,ZB :           7:50

Prima A,B :       9:50

Tercia A,B :     10:45

 

ŠTVRTOK:  

3.ZB,4.ZA,ZB : 7:50

5.ZA,6.ZA :       8:45

6.ZB,7.ZA :       9:50

       

ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela Poprad-Veľká:   

UTOROK:   

1. stupeň (1. – 4. roč.) – 12:45

STREDA:      

2. stupeň (5. – 9. roč.) -   7:00

 

ZŠ s MŠ Dostojevského:

Štvrtok:       

1. stupeň (1. – 4. roč.) – 12:45

2. stupeň (5. – 9. roč.) – 13: 45