Jazyk \ Sprache

Martin Luther, v 16. storočí, počas pandémie moru

Či je správne utekať pred smrťou (1527)

Zamyslenie...

Pripravil:
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

Linky

2% z dane

Zase je tu možnosť prispieť na prácu v zbore poukázaním 2% z dane na účet Občianskeno združenia Studnička. Ciele a činnosť Občianskeho združenia Studnička a dokumenty potrebné na poukázanie dane sa nachádzajú na nasledujúcom odkaze.

Cirkevný príspevok

Oznam

Milí bratia a milé sestry, cirkevný príspevok ( daň) za rok 2020 bude možné vyrovnať  v kostole pred a po službách Božích.. Výška cirkevného príspevku je nezmenená a je 7,00 eur na osobu a rok.

Pre tých, ktorí majú možnosť uhradiť cirkevný príspevok cez internet priamo na účet, uvádzam číslo účtu, IBAN: SK37 0900 0000 0000 9327 6283, VS 2020, KS 0558. Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko za koho sa príspevok uhrádza.

Ďakujem.

Prajem Božie požehnanie.

S pozdravom

farár Vereščak Jozef

P.S.

Ak sa nechcete dlho zdržať pri uhrádzaní, môžete si vopred doma pripraviť zoznam osôb a presnú sumu v obálke a už len počkať na zapísanie do „preukazu“.

Konfirmácia 2020

Dňa 28.6.2020 prebehla v našom zbore konfirmačná slávnosť.

Ďakujeme Bohu za 12 konfirmadov, ktorí sa prihlásili k viere.

Káleb

"Je to pre vás neznáme meno? Dnes vám poviem, prečo stojí za to, si ho zapamätať!"

"Zuzana Vaľovská"

Ponúkame Vám linky na blogy Zuzany

1. KÁLEB. ODPORÚČAM ZOZNÁMIŤ SA S TÝMTO MENOM

2. ODVAHA ROZHODOVAŤ SA PO SVOJOM

3. ON, JOZUA A POŽEHNANÁ ODLIŠNOSŤ

4.  NIE SOM TU LEN SÁM ZA SEBA

5. BUDÚCNOSŤ JE VO HVIEZDACH

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.