Kvetná nedeľa

Súbor kázne vo formáte .doc...

6. pôstna nedeľa – Kvetná: 05.04.2020

 

Milí bratia a sestry, mimoriadna doba si žiada mimoriadne činy. Keďže sa nemôžeme schádzať na nedeľňajších službách Božích, využívame moderné mediálne prostriedky, aby sme zostali v kontakte a premýšľali nad tým, čo nám i v dnešnej situácii chce Pán Boh skrze svoje biblické slovo povedať.

 

1 Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, 2 zhromaždilo sa toľko ľudí, že už ani predo dvermi nebolo miesta. A On zvestoval im slovo. 3 Vtedy prišli k Nemu s ochrnutým, ktorého niesli štyria. 4 A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k Nemu, preborili strechu (domu), v ktorom bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ochrnutý ležal. 5 Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy! 6 Sedeli tam aj niektorí zákonníci a premýšľali v srdciach: 7 Čo tento hovorí? Rúha sa! Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie Jeden, Boh? 8 Ježiš hneď zbadal v duchu, že takto premýšľajú, a povedal im: Prečo tak zmýšľate v srdciach? 9 Čo je ľahšie, povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy - a či povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď? 10 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi - hovorí ochrnutému: - 11 Vravím ti, vstaň; vezmi si lôžko a choď domov! 12 A on vstal, hneď si vzal lôžko a vyšiel pred všetkými, takže všetci zostali ako bez seba a zvelebovali Boha hovoriac: Nikdy sme nevideli nič podobné! Marek 2,1-12

 

Do našich životov niekedy prichádzajú skúšky a krízy, ktoré sme si ešte pred niekoľkými dňami či týždňami nedokázali vôbec predstaviť. V posledných dňoch to prežívame presne takto. Sú zatvorené školy, automobilky, nákupné centrá, hranice. Život sa nám obracia hore nohami a netýka sa to len nás, ale miliónov ľudí už na celom svete. Veríme, že sa situácia časom vráti do normálnych koľají, že sa podarí vyvinúť protilátky, ktoré vírus potlačia a že sa zasa budeme stretávať tak ako predtým. Ale ak prejdeme touto dnešnou krízou? Máme vnútorné zdroje, ktoré potrebujeme, aby sme ju prekonali? Čo sa v našom živote prejaví vo väčšej miere než doteraz?

 

Ten príbeh obsahuje tiež situáciu, ktorú by sme mohli nazvať krízou. Minimálne pre toho ochrnutého človeka, o ktorom je v ňom reč. Verím však, že i pre nás v ňom niečo nájdeme. Mám na mysli v súvislosti s tým, čo aktuálne prežívame, tri veci:

1. Priateľstvo

Ochrnutý človek, ktorého meno nepoznáme, nemôže síce chodiť, ale má priateľov. Hovorí sa: „Kto našiel priateľa, našiel poklad.“ (Sír. 6,14) A v jeho prípade to platí stopercentne. Jeho priatelia ho prinášajú pred Ježiša, bez nich by nemal šancu sa s Ježišom stretnúť. Každý potrebujeme priateľov. Potrebujeme mať okolo seba ľudí, s ktorými si rozumieme. Ľudí, ktorým na nás záleží a ktorým sa môžeme zveriť, s ktorými môžeme hovoriť o čomkoľvek, s ktorými nás spája dôvera a s ktorými máme spoločné záujmy. Priatelia sú dôležitou súčasťou nášho života. V Biblii dokonca nájdeme slová, že „Priateľ býva oddanejší než brat“ (Pr. 18,24b).Pre toho ochrnutého človeka to platilo. Mal priateľov, ktorí ho priniesli k Ježišovi. Bez ich pomoci by zostal ochrnutý. A možno práve teraz je čas, kedy niekto bude potrebovať naše priateľstvo.

2. Viera

Tí štyria priatelia vedeli, kto Ježiš je, zvesť o ňom sa rozniesla po celej galilejskej krajine. Keď  bol v Kafarnaume v dome Šimona a Ondreja pred niekoľkými dňami, zišlo sa tu celé mesto, aby ho počuli a videli tie mocné skutky, ktoré robí. A tak prinášajú svojho priateľa, pretože veria, že Ježiš by mohol uzdraviť i jeho. Ale ľudí je toľko, že sa nemôžu dostať do vnútra, a tak neľutujú tú námahu, nedbajú ani na pravdepodobné protesty majiteľa domu, rozoberú hlinenú strechu a spustia ochrnutého i s jeho nosidlami pred Ježiša. A keď Ježiš vidí ich vieru, začne konať. Radi počujeme príbehy o ľuďoch, ktorí sa nevzdávajú. Tí, ktorí sa zastavia  pri prvej prekážke, toho veľa nezmôžu, ale tí, ktorí sú odhodlaní a vytrvajú, sú povzbudením a inšpiráciou i pre ďalších. Skutočná viera vytrvá, i keď sa jej do cesty postavia prekážky. Skutočná viera vytrvá i v čase krízy. Spomeňme si na starozmluvného Daniela a jeho priateľov. Mali sa pokloniť pred zlatou sochou a vzdať úctu babylonským bohom inak budú hodení do rozpálenej pece. A oni králi Nebukadnecarovi hovoria: „Ak náš Boh, ktorého my uctievame, nás bude chcieť vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece i z tvojich rúk, kráľu, vyslobodí nás. Ale i keby nie, vedz,  že tvojich bohov uctievať nebudeme a pred zlatou sochou, ktorú si postavil, sa nepokloníme.“ (Daniel 3,17-18). Nech to dopadne akokoľvek, zostaňme verní. Všetci títo biblickí svedkovia prežívali ťažkosti a ohromné krízy. Nevedeli, ako to s nimi dopadne. Ale oni napriek tomu zostali Bohu verní a zachovali vieru. Možno práve teraz je doba, aby sme odložili svoje súdy a predsudky a pozvali znovu Ježiša, aby nám priniesol pokoj a prišiel do nášho života.

3. Zdravie

Prinášajú ho, pretože chcú, aby ho Ježiš uzdravil. Je na nosidlách a potrebuje pomoc. Potrebuje chodiť. Určite i my považujeme zdravie za dôležité. Vieme, aké je to zlé, keď prídu choroby. Každý sme to prežili buď sami alebo vo svojej rodine, keď niekto ochorel a všetko ostatné zrazu bolo vedľajšie. Vieme, že zdravie je jednoducho nenahraditeľné a za peniaze sa kúpiť nedá. Ľudia urobia čokoľvek, aby sa im vrátilo zdravie. Chceme sa hýbať, normálne dýchať, netrpieť bolesťami. Ale čo to Ježiš hovorí, keď sa pred ním ocitne ten človek? Vstaň, vezmi si lôžko a choď? Áno, to tiež, ale to až potom. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Uzdravoval nemocných, pretože videl ich trápenie, ale pritom videl tú skutočnú potrebu ich srdca. Odpustenie hriechov. Uzdravenie toho vnútorného človeka. Odstránenie všetkých zranení srdca, horkostí, obnovenie pokrivených vzťahov. Zdravie je pre nás dôležité, ale ruku na srdce, nezabúdame na to naše duchovné zdravie? Nenosíme v sebe často veci, ktoré nás zožierajú? Zlobu, závisť, krivdy, ktoré nedokážeme prekonať? Ako ľahko sa objaví v našich vzťahoch horkosť, pocit krivdy, zloba, kritika! Každý by sme  mohli maľovať výjavy z nášho života, v ktorých by sme boli vyobrazení ako tí, ktorým niekto ukrivdil. Rodičia, keď nám nedali spravodlivý podiel majetku. Ľudia, ktorí nás podrazili. Priatelia, ktorí sa k nám otočili chrbtom. A Pán Ježiš nás vedie k tomu, aby sme dokázali prekonať všetky tieto krivdy, ktorých sa voči nám niekto dopustil. Preto je tak dôležité odpustenie. Bez neho je to ako balvan, ktorý nesieme na chrbte a nemôžeme sa pohnúť. Odpustenie nám dáva možnosť nového začiatku, narovnanie vzťahov a zborenie hradieb, ktoré medzi sebou máme. Ten príbeh nám pripomína, aké je pre náš život dôležité vedieť odpúšťať druhým. Ale tiež to, že i my sami potrebujeme odpustenie. Odpustenie všetkého toho, čo sme urobili zlé vo vzťahu k druhým ľuďom. Odpustenie toho, že sme sa otočili k Bohu chrbtom. Potrebujeme žiť v zmierení s druhými ľuďmi i s Bohom. Ježiš nám toto odpustenie ponúka. Možno práve teraz je doba, kedy máme odpustiť druhým a sami o odpustenie prosiť. A tak je tu pred nami otázka: Ako prejdeme súčasnou krízou? Čo sa prejaví v našom živote vo chvíli, kedy budeme stáť pred nejakým rozhodnutím? Čo sa prejaví vo chvíli, kedy niekto bude potrebovať našu pomoc? Naše sebectvo, ku ktorému máme všetci tak blízko alebo naša solidarita, ku ktorej sa musíme niekedy odhodlať? Čo súčasná kríza posilní v našom živote? Obstojíme ako ľudia? Ako priatelia? Ako kresťania? Ako obstojí naša viera? V túto chvíľu na tieto otázky nepoznáme odpoveď. Možno ju budeme poznať už o mesiac. Alebo sa ju dozvieme až niekedy neskoršie. Ale jedno je isté: Odpoveď budeme písať každý sám za seba. Snáď nám Boh dá milosť, aby sme dobre obstáli.

 

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, ocitli sme sa v situácii, ktorú sme si vôbec nedokázali predstaviť. Máme obavy z toho, čo nás čaká v nasledujúcich dňoch. Máme obavy z toho, či sa nás alebo našich blízkych nákaza dotkne alebo sa nám vyhne. A pokiaľ áno, ak to s nami bude? Pane Ježiši, ďakujeme za to, že všetky tieto obavy a úzkosti môžeme prinášať pred Teba a prosiť o Tvoj pokoj. Prosíme Ťa, pomôž nám tiež, aby sme v tejto dobe obstali. Amen.

 

Požehnanie: Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdce i myseľ v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.

 

 

Undefined
Priloha: