Nedeľa 25.11.2020

Služby Božie v nedeľu 25.11.2020 budú v riadnom čase o 10.00 hod.

Predposledná nedeľa pred koncom cirkevného roka

Kázeň Božieho slova 

"Neboj sa, len ver"

( Text kázne)

Súbor na stiahnutie (formát doc)..

Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka, 08.11.2020

 

Kázeň Božieho slova 

( Text kázne)

Súbor na stiahnutie (formát doc)..

 

21. nedeľa po Trojici

21. nedeľa po Trojici

 

Kázeň Božieho slova 

( Text kázne)

Súbor na stiahnutie (formát doc)..

 

Cirkevný príspevok

Oznam

Milí bratia a milé sestry, cirkevný príspevok ( daň) za rok 2020 bude možné vyrovnať 21.11.2020 od 10.00 do 12.00 v prízemí farskej budovy ( v našom misijnom centre). Výška cirkevného príspevku je nezmenená a je 7,00 eur na osobu a rok.

Pre tých, ktorí majú možnosť uhradiť cirkevný príspevok cez internet priamo na účet, uvádzam číslo účtu, IBAN: SK37 0900 0000 0000 9327 6283, VS 2020, KS 0558. Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko za koho sa príspevok uhrádza.

Ďakujem.

Prajem Božie požehnanie.

S pozdravom

farár Vereščak Jozef

P.S.

Ak sa nechcete dlho zdržať pri uhrádzaní, môžete si vopred doma pripraviť zoznam osôb a presnú sumu v obálke a už len počkať na zapísanie do „preukazu“.

Konfirmácia 2020

Dňa 28.6.2020 prebehla v našom zbore konfirmačná slávnosť.

Ďakujeme Bohu za 12 konfirmadov, ktorí sa prihlásili k viere.

Káleb

"Je to pre vás neznáme meno? Dnes vám poviem, prečo stojí za to, si ho zapamätať!"

"Zuzana Vaľovská"

Ponúkame Vám linky na blogy Zuzany

1. KÁLEB. ODPORÚČAM ZOZNÁMIŤ SA S TÝMTO MENOM

2. ODVAHA ROZHODOVAŤ SA PO SVOJOM

3. ON, JOZUA A POŽEHNANÁ ODLIŠNOSŤ

4.  NIE SOM TU LEN SÁM ZA SEBA

5. BUDÚCNOSŤ JE VO HVIEZDACH

Gemeindebibliothek

Unsere Gemeinde hat auch eine eigene Bibliothek, die Bücher in mehreren Sprachen enthaltet (tschechische, deutsche, slowakische,…)

Die Liste der Bücher steht Ihnen zur Verfügung unter "Gemeindebibliothek".

Falls Sie Interesse haben, können Sie die einzelnen Bücher beim Bruder Pfarrer ausleihen.