Tereza a jej deti

Koncert  Tereza a jej deti.

             11.9.2021

v našom kostole  o 18.00.

 

VK/Uz/4

Výročný konvent CZ Poprad-Veľká ECAV na Slovensku na svojom dnešnom zasadnutí súhlasí so zvýšením cirkevného príspevku zo sumy 7,- €/rok na 10,- €/rok na dospelého člena CZ po konfirmácii.

Za deti, resp. členov CZ do konfirmácie môže byť uhradený cirkevný príspevok v dobrovoľnej výške. 

 

Gemeindebibliothek

Unsere Gemeinde hat auch eine eigene Bibliothek, die Bücher in mehreren Sprachen enthaltet (tschechische, deutsche, slowakische,…)

Die Liste der Bücher steht Ihnen zur Verfügung unter "Gemeindebibliothek".

Falls Sie Interesse haben, können Sie die einzelnen Bücher beim Bruder Pfarrer ausleihen.