Týždeň žien, čo sprevádzali Ježiša

...

Pondelok

Utorok

Jazyk \ Sprache

Smrtná nedeľa, 29.03.2020

Prečo, Bože?

 

Kázeň Božieho slova 

5. nedeľa pôstna, 29.03.2020

Súbor na stiahnutie (formát doc)..

Text kázne na webovej stránke....

4. pôstna nedeľa, 22.3.2020

Od viery ku láske

 

Kázeň Božieho slova 

4. nedeľa pôstna, 22.03.2020

Súbor na stiahnutie (formát doc)..

Text kázne na webovej stránke....

3. nedeľa pôstna, 15.03.2020

Nebojme sa zlých správ

 

Kázeň Božieho slova 

3. nedeľa pôstna, 15.03.2020

Súbor na stiahnutie (formát doc)..

Text kázne na webovej stránke....

Služby Božie na YouTube

Keďže nie je možné sa túto nedeľu 15. marca 2020 stretnúť osobne na službách Božích, pozývame vás sledovať záznam k 3. nedeli pôstnej z CZ ECAV Michalovce, ktorý bude zverejnený na našom youtube kanále. AsloZ evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku
Kazateľom slova Božieho je brat farár Ján Meňky.

Podrobnosti....

Usmernenie predsedníctva ECAV

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a ich predstaviteľov. 

Služby Božie na odporučenie vlády SR  a všetky hromadné podujatia v ECAV sa nebudú konať až do odvolania.. Týka sa to aj všetkých typov bohoslužobných stretnutí.

Celý text usmernenia.....

Oznam predsedníctva Cirkevného zboru

Napriek zrušeniu Služieb Božích, kázne k daným nedeliam ( 3. a 4. pôstna) budú zverejnené na web stránke CZ.

Aj takýmto spôsobom by sme chceli dopomôcť k duchovnému obsahu a prežívaniu týchto pôstnych dní.

Jozef Vereščak, farár

Vladimír Margetaj, dozorca

Gemeindebibliothek

Unsere Gemeinde hat auch eine eigene Bibliothek, die Bücher in mehreren Sprachen enthaltet (tschechische, deutsche, slowakische,…)

Die Liste der Bücher steht Ihnen zur Verfügung unter "Gemeindebibliothek".

Falls Sie Interesse haben, können Sie die einzelnen Bücher beim Bruder Pfarrer ausleihen.