100 rokov ECAV

STO rokov od založenia Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Československu (2.4.1919) sme si v sobotu 6.4.2019 pripomenuli v kostole Svätej Trojice vo Veľkej. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili slávnostné služby Božie, ktorých sa zúčastnilo viac ako 300 hostí z iných evanjelických cirkevných zborov a domáceho cirkevného zboru.

viac na:

http://www.tvpoprad.sk/100-vyrocie-ecav-na-slovensku/

Ekumenické Služby Božie

„ ... aby všetci jedno boli,
ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno,
aby svet uveril, že si ma ty poslal. “
(Jn 17, 21)
 

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ
v Týždni modlitieb (18.-25. január 2019) za jednotu kresťanov

 

20. január 2019 (nedeľa) o 15:00 hod.
Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
Poprad Juh

 

Plagátik....

Jedes Kind ist besonders

Wie viel Liebe passt in eine Schuhschachtel im Jahre 2018

oder

Jedes Kind ist besonders

Artikel und Fotografien ...

 

Konfirmationsfest 2018

Am Sonntag den 13. Mai 2018 fand in unserer Kirchengemeinde das Fest der Konfirmation statt.

Artikel und Fotografien ...

 

Veľkonočné sviatky

Kvetná nedeľa:

 10.00  (Pašiové služby Božie,

 Večera Pánova  so spoveďou ) 

Zelený Štvrtok : 

18.00  (Večera Pánova  so spoveďou  )

Veľký Piatok:       

 9.00  (Večera Pánova  so spoveďou) 

10.00  (Pašiové služby Božie )

Veľkonočná nedeľa:      

10.00 služby Božie   

Veľkonočný pondelok:

10.00 služby Božie

 

Gemeindebibliothek

Unsere Gemeinde hat auch eine eigene Bibliothek, die Bücher in mehreren Sprachen enthaltet (tschechische, deutsche, slowakische,…)

Die Liste der Bücher steht Ihnen zur Verfügung unter "Gemeindebibliothek".

Falls Sie Interesse haben, können Sie die einzelnen Bücher beim Bruder Pfarrer ausleihen.