Evanjelický a. v. kostol Svätej Trojice v Poprade – Veľkej.