Zborový deň 2019

V sobotu 15. júna 2019 sa uskutoční vo farskej záhrade zborový deň.

Ako každý rok, budú jeho súčasťou spoločné posedenie s rozhovormi o zbore, výborný guláš a hry pre deti a mládež.

Srdečne Vás pozývame.

Zbierka na onkológiu

Pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v Československu sa po slávnostných službách Božích uskutočnila zbierka na onkológiu v Poprade.

Viac informácií a fotografie...

100 rokov ECAV

STO rokov od založenia Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Československu (2.4.1919) sme si v sobotu 6.4.2019 pripomenuli v kostole Svätej Trojice vo Veľkej. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili slávnostné služby Božie, ktorých sa zúčastnilo viac ako 300 hostí z iných evanjelických cirkevných zborov a domáceho cirkevného zboru.

viac na:

http://www.tvpoprad.sk/100-vyrocie-ecav-na-slovensku/

Ekumenické Služby Božie

„ ... aby všetci jedno boli,
ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno,
aby svet uveril, že si ma ty poslal. “
(Jn 17, 21)
 

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ
v Týždni modlitieb (18.-25. január 2019) za jednotu kresťanov

 

20. január 2019 (nedeľa) o 15:00 hod.
Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
Poprad Juh

 

Plagátik....

Zborové príležitosti

Utorok

 • 12.50 Vyučovanie náboženstva v Poprade Veľká 1. stupeň (1. – 4. roč.) 

Streda

 •  7.00 Vyučovanie náboženstva v Poprade Veľká 2. stupeň (5. – 8. roč.) 

ZŠ Dostojevského, Spojená škola Mládeže, Osemročné a Bilingválne gymnázium

Náboženská výchova  sa vyučuje v ZŠ Dostojevského !! 

Streda

 • 12.50  3. 4. ročník ZŠ   
 • 13.50 - 8. 9. ročník ZŠ, Tercia, Quarta, 1. a 2.roč. BG

Štvrtok

 • 12.50   1. 2. ročník ZŠ
 • 13.50   5. – 7. ročník ZŠ, Prima, Sekunda

​Štvrtok - Farská budova

 • 18.00 Biblická hodina

Sobota

 • 18.00 Stretnutie mládeže

Nedeľa

 • 10.00 Nedeľné Služby Božie
 • 11.15 Príprava konfirmandov 2. ročník
 • 14.00 Detská besiedka, príprava konfirmandov 1. ročník
 • 18.00 Večerné Služby Božie

 

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.