Martin Luther, v 16. storočí, počas pandémie moru

Či je správne utekať pred smrťou (1527)

Zamyslenie...

Pripravil:
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.