Dotazník k cezhraničnej spolupráci

Prosíme členov zboru o vyplnenie dotazníka https://narol.pl/aktualnosci-sk.html (po otvorení stránky - vľavo dotazník SK) k projektu cezhraničnej spolupráce v súvislosti s opravou kostola v Mlynici. Potrebujeme, aby aspoň 20-30 respondentov dotazník vyplnilo. Je to otázka 5-tich minút. 

Ďakujem srdečne.

S pozdravom

br. Farár

Jazyk \ Sprache

Linky

Informácia

Služby Božie počas

Vianoc 2023 a

Nového roku 2024

 

4. nedeľa adventná - 24.12.2023

10.00 hod. - Služby Božie s Večerou Pánovou

 

ŠTEDRÝ VEČER - 24.12.2023

17.00 hod. - Služby Božie

 

1. slávnosť vianočná - 25.12.2023

Narodenie Krista Pána

10.00 hod. - Služby Božie

 

2. slávnosť vianočná - 26.12.2023

Pamiatka mučeníka Štefana

10.00 hod.  -  Služby Božie

 

Silvester - 31.12.2023

10.00 hod.  Nedeľa po Vianociach

Závierka občianskeho roka

17.00 hod. - Služby Božie na záver obč. roka

Nový rok - 1.1.2024

10.00 hod. - Služby Božie

 

Zjavenie Krista Pána mudrcom - 6.1.2023

 10.00 hod. Služby Božie

 

1. nedeľa po Zjavení - 7.1.2023

10.00 hod. - Služby Božie

 

Adventný koncert

 

Pozývame Vás na 

ADVENTNÝ KONCERT

3.12. o 17:00 hod.

Evanjelický kostol

Sv.Trojice

Poprad-Veľká

Účinkujú:

Metod Rakár

- organ

Timea Reichelová

- priečna flauta

Evenjelický spevácky zbor

Poprad-Veľká

Zborové príležitosti

​Štvrtok - Farská budova

  • 18.00 Biblická hodina

Sobota

  • 18.00 Stretnutie mládeže

Nedeľa

  • 10.00 Nedeľné Služby Božie
  • 11.15 Príprava konfirmandov 2. ročník
  • 15.00 Detská besiedka, príprava konfirmandov 1. ročník
  • 18.00 Večerné Služby Božie

 

Náboženská výchova v šk. roku 2023/2024

 

Spojená škola, Dominika Tatarku: ZŠ, Osemročné a Bilingválne Gymnázium:

STREDA:      

1. stupeň (1. – 4. roč.) – 6. hodina

2. stupeň, Osemročné a Biling.gymn - 7. hodina

      

ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela Poprad-Veľká:   

UTOROK:   

1. stupeň (1. – 4. roč.) – 6. hodina

STREDA:      

2. stupeň (5. – 9. roč.) -   nultá hodina

 

ZŠ s MŠ Dostojevského:

Štvrtok:       

1. stupeň (1. – 4. roč.) – 6. hodina

2. stupeň (5. – 9. roč.) – 7.hodina

Cirkevný príspevok

Milí bratia a milé sestry, cirkevný príspevok ( daň) za rok 2023 bude možné uhradiť cez internet priamo na účet:

IBAN: SK37 0900 0000 0000 9327 6283 

VS 2023 

KS 0558

Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko za koho sa príspevok uhrádza.

Výška cirkevného príspevku je 10,00 eur na osobu(po konfirmácii) a rok.

Ďakujem.

Prajem Božie požehnanie.

S pozdravom

farár Vereščak Jozef

 

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.