Evanjelický a. v. kostol Svätej Trojice v Poprade – Veľkej

video: 

Kostol video