Ekumenická pobožnosť vrámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov