Vermisáž pri príležitosti posvätenia chrámu Evanjelickej a.v. cirkvi vo Veľkej