Príhovor ku konfirmácii 2019

Slávnosť konfirmácie 19.05.2019, 4. po Veľkej noci

 

Milí konfirmandi, 3 roky predtým, než ste sa narodili, mal v kinách premiéru film, ktorého slovenský názov je Agent bez minulosti. Ide o film, kde hlavným hrdinom je Jason Bourne, ktorého hrá Matt Damon. Film začína tak, že rybári v stredozemnom mori v noci vylovia postreleného človeka. Ten to prežije, ale vôbec nič si nepamätá a teda ani netuší, kto je. A tak začína kolotoč pátraní po identite.  

Konfirmácia je akýmsi vstupom do dospelosti. A dospelý človek si nutne potrebuje odpovedať na dve zásadné otázky, sú to rovnaké otázky, ktoré si kládol Jason Bourne. Tá prvá otázka znie „Kto som?“ Dospelý človek musí mať jasnú identitu. A druhá otázka, ktorú si potrebujeme odpovedať je „Prečo tu som?“ alebo aký je zmysel môjho života. A čím skôr človek nájde dobré odpovede na tieto otázky, tým lepšie sa mu bude žiť. Práve biblický text nám prináša odpoveď. Prečítajme si tento text:

On [Kristus] je ten, v ktorom sa nám od Boha, ktorý všetko pôsobí rozhodnutím svojej vôle, dostalo podielu na vopred danom poslaní, aby sme my, ktorí sme na Krista upli svoju nádej, stali sa chválou jeho slávy. (Efezským 1, 11-12) preklad Český ekum.

 Apoštol Pavel nám teda ukazuje, kto sú kresťania a aký je ich životný zmysel. Poďme sa teda na to spoločne pozrieť.

 

1. otázka: Kto som?

Jason Bourne sa vyliečil zo zranení, ale hrozne ho trápilo, že nevie, kto je. A pátranie po identite pre neho nebolo vôbec jednoduché.

Tí, ktorí neveria Pánu Bohu, to majú so svojou identitou tiež ťažké. Pokiaľ sme výplodom náhody, tak sa s tým dosť ťažko žije. My kresťania to máme trochu jednoduchšie, pretože nám Biblia hovorí, kto sme. Pozrime sa znova na ten text. Čítame: „On [Kristus] je ten, v ktorom sa nám od Boha, ktorý všetko pôsobí rozhodnutím svojej vôle, dostalo podielu na vopred danom poslaní, aby sme my, ktorí sme na Krista upli svoju nádej, stali sa chválou jeho slávy.“

Je tu reč o tom, že Pán Boh rozhoduje o všetkom, teda i o nás. Najprv rozhodol o tom, že nás tu chcel. To je Jeho rozhodnutie. Nie sme výsledky náhody ani nehody. Pán Boh tu chcel mať každého z nás. To je prvá odpoveď na túto otázku, kto som. Si tu, pretože ťa tu Pán Boh chcel. Si Bohom chcený a Bohom stvorený človek. Pán Boh presne vie, aký si, presne vie, čo sa deje v tvojom živote. On má všetko vo svojich rukách a nestane sa nič, čo by On nedovolil.

Ale ten verš nám ukazuje ešte niečo. Nie sme len Božími výrobkami. Je tam reč o tom, že človek môže a teda nemusí, uprieť na Krista svoju nádej. A teda, ďalším významným prvkom našej identity je to, že sme slobodní. Máme slobodu rozhodnúť, komu budeme veriť.

A tak si nutne musíme odpovedať, preč by sme mali upnúť nádeje na Krista, ako čítame v našom texte. Prečo? Pretože tento Kristus si nás tak zamiloval, že za nás na kríži dal život, aby náš život nekončil katastrofou, ale aby sme mohli žiť večný život s tým, kto nás stvoril. A preto je tou najdôležitejšou životnou voľbou to, aby sme svoju nádej mali v Ježišovi Kristovi. Využime našu slobodu a voľme Ježiša.

Našou identitou je to, že Pán Boh nás stvoril ako slobodných ľudí, ktorí si môžu vybrať, či svoju nádej budú mať v Ježišovi alebo nie. A ja vám prajem, aby to bola pravda. Pretože len vtedy, prežijete šťastný život. Dnes ste vyznávali, že volíte Ježiša. To možno nebolo až tak ťažké. Ale teraz bude potrebné každý deň dokazovať, že je to stále pravda. Je potrebné žiť tak, aby bolo vidieť, že volíte Ježiša.

Milí priatelia, najväčším nepriateľom nádeje v Pánovi Ježišovi Kristovi je to, že máme nádej sami v sebe, alebo že to šťastie hľadáme len sami v sebe. Keď obdivujeme a uctievame samého seba, vytlačujeme Pána Ježiša Krista úplne zo svojho života. A nič nepomôže, že sme boli konfirmovaní a že sa považujeme za kresťanov. Otázkou nie je, v čo alebo v koho veríme. Otázkou je, kto je najdôležitejší v mojom živote. Kresťan je ten, kto svoju identitu nachádza v Bohu Stvoriteľovi a kto sa z Božej milosti rozhodol, že Pána Ježiša učiní tým najdôležitejším vo svojom živote.

 

2. otázka: Prečo tu som?

To je tá druhá zásadná otázka. Ten, kto nás stvoril, sám Pán Boh, nám to hovorí. A každý, kto Ho poslúcha, pochopí, prečo tu je. Jason Bourne vo filme to dlho nemohol pochopiť a tak museli natočiť ešte niekoľko ďalších dielov a aj tak to nepochopil.

Počúvajme znovu náš text: „On [Kristus] je ten, v ktorom sa nám od Boha, ktorý všetko pôsobí rozhodnutím svojej vôle, dostalo podielu na vopred danom poslaní, aby sme my, ktorí sme na Krista upli svoju nádej, stali sa chválou jeho slávy.“

Je tu reč, že sme od Pána Boha dostali poslanie. Teda je tu nejaké poslanie a i my sa ho účastníme. Toto poslanie je i pre nás. A čo je tým poslaním? Aby sme sa stali „chválou Jeho slávy.“ To je trochu komplikovaný výraz. Ale ja ho výrazne zjednoduším. Môžeme si to preložiť tak, že sa máme stať reklamou na Pána Boha. Máme žiť tak, aby veriaci, keď vidia náš život, aby povedali, že vidia Pána Boha konať v našom živote a aby za to Pánu Bohu ďakovali. Máme žiť tak, aby neveriaci skôr či neskôr povedali, že máme niečo, čo by oni tiež chceli. Oni nebudú vedieť, čo to je. My im to musíme povedať. Tým niečím je Božie požehnanie.

Milí konfirmandi, vy ste boli povolaní, aby ste boli živou reklamou na Pána Boha.  Milí konfirmandi, možno to ani neviete, ale vy ste tí najdôležitejší youtuberi. Ale nevysielate na youtub. Nevysielate len to, čo chcete ukázať. Váš život sleduje množstvo ľudí, naživo, neustále. A vašim poslaním je byť reklamou na Pána Boha.

Ale to samozrejme neplatí len pre konfirmandov, ale pre každého, kto je kresťan. Prečo je dnes v našej krajine kresťanstvo na ústupe? Pretože sme zlou reklamou. Naša viera nikoho nepriťahuje. Milí konfirmandi, žite tak, aby ste boli dobrou reklamou.

A ja mám dnes pre vás taký drsný challenge, výzvu. Kresťan totiž musí o svojej viere tiež hovoriť. Áno, jeho činy sú veľakrát viac než slová, ale bez slov to nejde. A moja výzva je táto: Povedzte niekomu zo spolužiakov o tom, že ste mali konfirmáciu a vysvetlite im, čo to

znamená. Povedzte im, že ste pred ľuďmi vyznali, že veríte v to, že Pán Ježiš Kristus je živým Bohom a že túžite, aby viedol váš život. Viem, že to nebude ľahké. Modlite sa o to. Pán Boh vám dá silu. Ale urobte to. Uvidíte, ako vás to posilní. A hneď si v praxi vyskúšate robiť to, pre čo tu na svete vlastne ste. Ste reklamou Pána Ježiša Krista.

Milí rodičia, mám domácu úlohu i pre vás. Viem, že sa to často nerobí. Avšak pokiaľ ste veriaci ľudia , i vy máte byť reklamou Ježiša Krista. Z tejto úlohy nevyrastiete. Povedzte v práci, že ste mali konfirmáciu, a že vaše dieťa vyznalo, že chce veriť Ježišovi Kristovi a žiť pre Neho. Dokážete to? Ste reklamou?

Ale ani pri rodičoch neskončíme. Je to úloha pre všetkých. Povedzte niekomu, že 8 mladých ľudí tu dnes vyznalo svoju vieru v Pána Ježiša a to, že chcú, aby ich On viedol životom. I vy máte byť reklamou na Ježiša! Pre konfirmandov, ale aj pre vás všetkých, ešte mám  bonusovú úlohu. Napíšte mi na email, ako sa vám to podarilo alebo možno nepodarilo.

Milí priatelia, neviem, ako dlho ešte bude Jason Bourne hľadať svoju identitu. Neviem, koľko filmov ešte bude musieť vzniknúť. Zatiaľ posledný je z roku 2016. Vy svoju identitu môžete poznať dnes. Ste Božie stvorenie, ktoré tu Pán Boh chcel, aby ste v Pánovi Ježišovi Kristovi mali svoju nádej. A sme tu preto, aby sme boli Jeho reklamou. To jediné dáva nášmu životu zmysel. Žime teda zmysluplný život.

 

Amen.

 

 

Slovenčina