Služby Božie na YouTube 15.3.

Undefined

Milí bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi,

naším zámerom vždy bolo pôsobiť aj misijne, a podporovať šírenie pravého kresťanského učenia a vierouky. V tomto období keď kvôli opatreniam prijatým proti šíreniu vírusu Covid19 nie je možné v klasickej forme usporiadať Služby Božie sme sa rozhodli tento náš pôvodný zámer zrýchlene uviesť do praxe. 

Vďaka dobrému nápadu, obetavosti a ochote našich členov a podporovateľov, ako duchovných, tak aj laikov, prichádzame s novou službou pre všetkých veriacich evanjelikov. Na YouTube kanále AsloZ nájdete čoskoro záznam služieb Božích k 3.nedeli pôstnej, kde Vám Slovom Božím poslúži Ján Meňky, s podporou veriacich z Michalovského zboru. Čo sa pokračovania týka, už máme prisľúbený aj ďalší samostatný biblický príhovor, a tiež Služby Božie na 4.nedeľu pôstnu. Chceme v tejto súvislosti osloviť aj ďalších duchovných, aby prispeli k tomuto misijnému, pre veriacich ale aj pre hľadajúcich, prospešnému zámeru, a tiež sa podujali na prípravu záznamu, ktorý má potenciál osloviť široku evanjelickú verejnosť nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Môže to byť vo forme náhrady klasických Služieb Božích na ďalšie týždne,
resp. formou biblického príhovoru, ktoré sú v tomto pôstnom čase zvlášť aktuálne. 

Určite nemáme na mysli len tieto dva týždne, ale dlhodobé a seriózne pôsobenie na misijnom poli. Aj tak skeptici hovoria, že dva týždne na zastavenie tohto typu vírusu nemusia stačiť...
Samozrejmosťou je poskytnutie technickej pomoci resp. konzultácie po vzájomnej dohode.

Viac informácií nájdete na stránkach AsloZ:
https://asloz.sk

a prvý odkaz čoskoro nájdete na tejto adrese:
https://asloz.sk/zaznam-sluzieb-bozich-k-3-nedeli-postnej/

Chcem Vás požiadať aby ste túto informáciu a link posunuli svojím priateľom a známym, aby neostali bez Služieb Božích, naopak aby sa Slovo Božie šírilo čo najviac v domácnostiach na Slovensku, a pokiaľ možno aj v zahraničí.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, ozvite sa mailom alebo telefonicky. Teším sa na spoluprácu na novom projekte.

Prajem všetkým požehnaný deň!

S pozdravom Jaro Mervart.