Martin Luther, v 16. storočí, počas pandémie moru („čiernej smrti“)

Martin Luther, v 16. storočí, počas pandémie moru („čiernej smrti“)

 

„Budem prosiť Boha aby nás milostivo ochránil. Potom budem vykurovať, aby som pomohol vyčistiť vzduch. Budem podávať lieky a brať ich. Budem sa vyhýbať miestam a osobám, kde moja prítomnosť nie je potrebná, aby som sa nenakazil a tým náhodou nespôsobil, že sa iní nakazia a tak im spôsobil smrť v dôsledku mojej nedbanlivosti. Ak si ma Boh chce vziať, On si ma určite nájde a ja som urobil všetko, čo odomňa očakáva, a preto nie som zodpovedný ani za svoju vlastnú smrť ani za smrť iných. Ak ma však môj blížny potrebuje, nebudem sa mu vyhýbať a pôjdem k nemu slobodne. Všimni si, že toto je bohabojná viera, pretože nie je ani drzá a bezohľadne hlúpa, a ani nepokúša Boha.“

 

 

Luther's Works Volume 43

 

Slovenčina