VYHLÁŠKA 261

Undefined

VESTNÍK VLÁDY Slovenskej republiky

Uverejnené 24. novembra 2021

261

VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

§ 4

 Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

b) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,

c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

d) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,

e) maximálna kapacita hromadného podujatia cirkevných a civilných verzií sobášneho obradu, či obradu krstu je 6 osôb,

f) organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť túto na individuálnu pastoračnú službu.