Rok 2010 - rok osláv výročia založenia cirkevného zboru