Rok 1993

Slovenčina

Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť, a všetko ostatné Vám bude pridané..." (Mt 6,33)

15.júna 1993  bol príchod nového brata farára do zboru.( S manželkou Ľubicou a dcérou Júliou.)

Z 27. na 28. novembra 1993 pred 1. adventnou nedeľou došlo k vlámaniu do kostola. O 6:30 br.kostolník Ján Ilavský oznámil br. farárovi, že boli ukradnuté: 4 svietniky, 2 vázy v tvare amfory, kríž a menší spodný oltárny obraz. Služby Božie sa v tú nedeľu konali na fare. Akademický maliar Ondrej Ivan namaľoval na prázdne miesto oltára obraz Leonarda da Vinciho "Posledná večera". Po pol roku za zvláštnych okolností boli všetky ukradnuté veci vrátené do Božieho chrámu.

Práce s deťmi v "nedeľnej besiedke" sa ujala manželka brata farára. Pravidelne sa začala schádzať pokonfirmačná mládež- pod vedením brata farára každú sobotu- biblická hodina pre mládež, ako aj mládežnícky spevokol.

Vedenie zborového spevokolu sa ujal br. kantor Vladimír Ivan.

Služby Božie sa prispôsobili na 900 hod., keďže br. farár administroval susedný zbor Poprad-Matejovce.

Biblické hodiny sa obnovili a konali sa vždy vo štvrtok. Začala sa dvojročná konfirmačná príprava (predtým trvala 1 rok).

Náboženstvo sa od nového školského roku 1993/1994 začalo vyučovať na ZŠ- kým zbor bol administrovaný, učilo sa vo fare ( Rút Turzáková a Eleonóra Polerecká).