Rok 1994

Slovenčina

"Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?" Žalm 42,3

30. januára 1994 na výročnom konvente bolo zvolené nové presbyterstvo cirkevného zboru.

Počas svätodušných sviatkov náš zbor navšívili 4 rodiny z Nemecka spolu s br. farárom Gerkardom Schwarzom. Prihovorili sa na službách Božích a poslúžili piesňami.

24. júna 1994 bol v našom chráme festival komorných orchesterov.

jún 1994: Víkendové sústredenie predkonfirmačnej mládeže, zamerané na lepšie vzájomné zblíženie a štúdium Božieho slova.

júl 1994: Letný tábor mládeže na Muránskej Zdychave. Zúčastnilo sa ho 38 mladých ľudí prevažne zo zboru Poprad-Veľká a čiastočne zo zborov Švábovce a Muránska Dlhá Lúka. Tábor mal duchovno-rekreačné zameranie. Organizačné zabezpečenie- manž. Krejčiovci

august 1994: Návšteva skupiny mladých z U.S.A. s pastorom Donaldom Richmanom. Počas ich pobytu sa na fare aj v kostole konalo niekoľko stretnutí s našou mládežou aj staršími cirkevníkmi. Tieto stretnutia boli veľmi obohacujúce, umožnili porovnať život veriacich u nás a za oceánom. Boli spojené so svedectvami viery a spevom piesní. Americkí mládežníci uskutočnili aj evanjelizáciu medzi mladými ľuďmi vo Veľkej. Súčasťou ich pobytu bol spoločný spoznávací výlet do Levoče a Kežmarku a tiež výlet lanovkou na Lomnický štít s br. farárom.

august 1994: Mládežnícky jednodňový výlet v Lopušnej doline.

Jesenná brigáda vo farskej záhrade: Mladí strhli a rozobrali starý drevený plot a vyklčovali prestarnuté a divo rastúce dreviny.

Od 6.septembra 1994 do 5.januára 1995 bol br. farár s rodinou na služobnom pobyte v Nemecku- v cirkevnom zbore Riedlingen a.u. Dona kvôli jazykovému, ale aj praktickému teologickému vzdelaniu. Náš zbor v tom čase zaopatroval brat farár Daniel Midriak zo Svitu.

V decembri 94 zorganizovali mládežníci "Mikulášsku besiedku" pre najmenších členov zboru. Zúčastnilo sa jej 52 detí. Súčasťou besiedky bol program pozostávajúci z piesní, divadielka na biblický motív a zo súťaží, v ktorých mali možnosť preveriť si svoje fyzické i psychické schopnosti. Celé stretnutie sa nieslo pod heslom: "Ježiš- náš priateľ."

Do 31.12.1994 bolo treba požiadať podľa zákona NR SR č. 282/1993 Z. z. o vrátenie nehnuteľného majetku povinných osôb nášmu zboru (tzv. reštitúcie). Cirkevný zbor tak urobil prostredníctvom právnika.

Silvestrovské stretnutie mládeže: Počas neho uvítali mladí nový rok spoločne pri vlastnom programe pozostávajúcom z piesní hier a kvízov.

Počas celého roka sme prežívali krásne chvíle na službách Božích, zvlášť na sviatočných, kedy v chráme slúžil piesňami zborový spevokol a deti svojím programom.