Rok 1996

Slovenčina

"Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť naše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Mt 5, 14-16

21. január: Nedeľné služby Božie a bibl.hod. pre mládež obohatila svojou účasťou a programom mládež z Muránskej Dl. Lúky.

13.apríl: V našom kostole sa uskotočnil koncert kresťanskej hudobnej skupiny TIMOTHY.

28.apríl: Opäť nás navštívil pastor Donald Richman z U.S.A. spolu s misionárom z Brazílie a riaditeľka Evanjelizačného strediska ECAV Viola Fronková.

12.máj: Pri príležitosti "Dňa matiek" v rámci tatranského seniorátu privítali sme v našom zbore s. diakonisu z Nemecka- Barbaru Hang a mnohých bratov a sestry zo seniorátu.

17.-19.máj: Vďaka bratovi Bohdanovi Hrobaňovi ml. sme putovali po Galilei, Jeruzaleme a Sinajskej púšti prostredníctvom diapozitívom a jeho zaujímavej prednášky.

23.jún: Slávnosť konfirmácie (Text kázne: Náhum 1,7)

24.jún: Pre bratov a sestry z nášho zboru usporiadala v kine Máj hudobno-slovný program kresťanská hudobná skupina "Z hliny" z Martina.

29.jún: Navštívil nás na službách Božích superintendent Dietrich Worbes s mládežou z Eisenbergu.

21.júl: V našom chráme zazneli svedectvá o Pánovi Ježišovi a piesne z ďalekého Peru a Bolívie v podaní kresťanskej skupiny ARPAY.

28.júl: Cirkevný zbor usporiadal zájazd na 2. dištriktuálny deň v Necpaloch.

4.august: Slovo Božie nám zvestoval Karl-Heinz Jaworski z nemeckého Schwaikheimu z bibl.textu v Mk 10,17-22.

18.august: Na službách Božích kázal Gerkard Berner zo Stuttgartu z Evanjelia Marka 10,9 a mládež z Nemecka nás pozdravila piesňami.

1.september: Opäť sme mali návštevu z Nemecka. Bol to Ernst-Ludwig Vater zo Stuttgartu s mládežou. Kázal na bibl.text z listu Židom 12,1.3.

10.október: Mládežnicky spevokol spieval na Synode vo svite.

25.október: Narodila som sa ja- autorka textu :)

31.október: Služby Božie na Pamiatku reformácie boli obohatené programom detí, prednáškou br. dozorcu a vystúpením zborového spevokolu.

Štedrý deň: Štedrovečernú atmosféru umocnili piesne spevokolu a básne detí z detskej besiedky.