Tereza a jej deti

Koncert  Tereza a jej deti.

             11.9.2021

v našom kostole  o 18.00.

 

VK/Uz/4

Výročný konvent CZ Poprad-Veľká ECAV na Slovensku na svojom dnešnom zasadnutí súhlasí so zvýšením cirkevného príspevku zo sumy 7,- €/rok na 10,- €/rok na dospelého člena CZ po konfirmácii.

Za deti, resp. členov CZ do konfirmácie môže byť uhradený cirkevný príspevok v dobrovoľnej výške. 

 

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.