Slávnostný koncert Belle Voice

 

Súčasťou sviatočného dňa bol popoludní koncert zoskupenia Belle Voice. Hosťami boli Patrícia Janečková, soprán, Titusz Tóbisz, tenor a Júlia Grejtáková, klavír.

200. výročie posvätenia kostola

Na sviatok Sv. Trojice 11. júna 2017 si evanjelici v Poprade-Veľkej pripomenuli 200. výročie posvätenia ich kostola Svätej Trojice.

Článok a fotografie...

Vermisáž

 

Na pamiatku 200 rokov od posvätenia chrámu Evanjelickej a.v. cirkvi vo Veľkej a 500 rokov reformácie v piatok 26.05.2017v Galérii Scherfelov dom vo Veľkej sprístupnili výstavu zameranú na tieto udalosti.

Článok a fotografie ......

Ekumenická pobožnosť

V našom kostole sa konala 22. januára  ekumenická pobožnosť vrámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

Fotografie  a príhovor na začiatku pobožnosti....

Zborové príležitosti

Utorok

 • 13.00 Vyučovanie náboženstva v Poprade Veľká 1. stupeň

Streda

 •  7.00 Vyučovanie náboženstva v Poprade Veľká 2. stupeň
 • 12.50 Vyučovanie náboženstva ZŠsMŠ Dostojevského + Spojená škola ul. Mládeže 3.-4. ročník
 • 13.50 Vyučovanie náboženstva ZŠsMŠ Dostojevského + Spojená škola ul. Mládeže 5.-7. ročník

Štvrtok

 • 12.50 Vyučovanie náboženstva ZŠsMŠ Dostojevského + Spojená škola ul. Mládeže 1.-2. ročník
 • 13.50 Vyučovanie náboženstva ZŠsMŠ Dostojevského 8 - 9 roč. + Osemročné+ 1.2.roč. Biling. Gymnázia (Vyučuje sa na Dostojevského ZŠ.)
 • 18.00 Biblická hodina

Sobota

 • 18.00 Stretnutie mládeže

Nedeľa

 • 10.00 Nedeľné Služby Božie
 • 11.15 Príprava konfirmandov 2. ročník
 • 14.00 Detská besiedka, príprava konfirmandov 1. ročník
 • 18.00 Večerné Služby Božie

 

Konfirmácia 2017

 

V nedeľu 21. mája 2017 sa v našom cirkevnom zbore konala slávnosť konfirmácie.

 

Článok a fotografie tu ..... 

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.