Zbierka na onkológiu

Pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v Československu sa po slávnostných službách Božích uskutočnila zbierka na onkológiu v Poprade.

Viac informácií a fotografie...

100 rokov ECAV

STO rokov od založenia Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Československu (2.4.1919) sme si v sobotu 6.4.2019 pripomenuli v kostole Svätej Trojice vo Veľkej. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili slávnostné služby Božie, ktorých sa zúčastnilo viac ako 300 hostí z iných evanjelických cirkevných zborov a domáceho cirkevného zboru.

viac na:

http://www.tvpoprad.sk/100-vyrocie-ecav-na-slovensku/

Ekumenické Služby Božie

„ ... aby všetci jedno boli,
ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno,
aby svet uveril, že si ma ty poslal. “
(Jn 17, 21)
 

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ
v Týždni modlitieb (18.-25. január 2019) za jednotu kresťanov

 

20. január 2019 (nedeľa) o 15:00 hod.
Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
Poprad Juh

 

Plagátik....

Každé dieťa je jedinečné

Koľko lásky zmestíme do krabice

od topánok v roku 2018

alebo

Každé dieťa je jedinečné

Článok a fotografia...

 

Veľkonočné sviatky

Kvetná nedeľa:

 10.00  (Pašiové služby Božie,

 Večera Pánova  so spoveďou ) 

Zelený Štvrtok : 

18.00  (Večera Pánova  so spoveďou  )

Veľký Piatok:       

 9.00  (Večera Pánova  so spoveďou) 

10.00  (Pašiové služby Božie )

Veľkonočná nedeľa:      

10.00 služby Božie   

Veľkonočný pondelok:

10.00 služby Božie

 

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.