Zborový deň 2019

V sobotu 15. júna 2019 sa uskutočnil vo farskej záhrade už tradičný zborový deň.

Ako každý rok, bolo jeho súčasťou spoločné posedenie s rozhovormi o zbore, výborný guláš a hry pre deti a mládež.

Ďakujeme Bohu za požehnaný čas a prekrásne počasie.

Vďaka aj všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní tejto akcie.

Odkaz na článok a fotografie...

Konfirmácia 2019

 

V nedeľu 19. mája 2019 sa v našom cirkevnom zbore konala slávnosť konfirmácie. Krstnú zmluvu potvrdili a svoju vieru pred Pánom Bohom a pred ľuďmi vyznali: Ivanová Emília, Ivanová Lívia, Janček Martin, Janček Richard, Margetajová Daniela, Pospíšil Vladimír, Ričovská Simona a Špinerová Ema. Brat farár sa konfirmandom prihovoril biblickým slovom s listu ap. Pavla Efezským 1, 11-12 (celý príhovor TU ).

Konfirmandov pozdravil za cirkevný zbor brat Vladimír Margetaj, zborový dozorca  a zborový spevokol.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie slávnosti a pekné počasie.

 

Článok a forografie....

 

Zbierka na onkológiu

Pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v Československu sa po slávnostných službách Božích uskutočnila zbierka na onkológiu v Poprade.

Viac informácií a fotografie...

Zborové príležitosti

Utorok

 • 12.50 Vyučovanie náboženstva v Poprade Veľká 1. stupeň (1. – 4. roč.) 

Streda

 •  7.00 Vyučovanie náboženstva v Poprade Veľká 2. stupeň (5. – 8. roč.) 

ZŠ Dostojevského, Spojená škola Mládeže, Osemročné a Bilingválne gymnázium

Náboženská výchova  sa vyučuje v ZŠ Dostojevského !! 

Streda

 • 13.00  3. 4. ročník ZŠ   
 • 14.00 - 8. 9. ročník ZŠ, Tercia, Quarta, 1. a 2.roč. BG

Štvrtok

 • 13.00   1. 2. ročník ZŠ
 • 14.00   5. – 7. ročník ZŠ, Prima, Sekunda

​Štvrtok - Farská budova

 • 18.00 Biblická hodina

Sobota

 • 18.00 Stretnutie mládeže

Nedeľa

 • 10.00 Nedeľné Služby Božie
 • 11.15 Príprava konfirmandov 2. ročník
 • 14.00 Detská besiedka, príprava konfirmandov 1. ročník
 • 18.00 Večerné Služby Božie

 

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.