Konfirmácia 2020

Dňa 28.6.2020 prebehla v našom zbore konfirmačná slávnosť.

Ďakujeme Bohu za 12 konfirmadov, ktorí sa prihlásili k viere.

Ponuka čítania na "Stredu"

Ponúkame Vám zamyslenia/blogy, ktoré pripravila p. Zuzana Vaľovská.

26.  týždeň

BERNIKA

25. týždeň

DRUSILLA

24. týždeň

FILIPOVE PROR/VOKUJÚCE DCÉRY

23. týždeň

PRISCILLA A  AKVILA II.

22. týždeň

PRISCILLA A  AKVILA I.

21. týždeň

DAMARIS

20. týždeň

LÝDIA

19. týždeň

RODÉ A MÁRIA, MATKA JÁNA MARKA.

18. týždeň:

Tabita

17. týždeň:

ŽENY + MÁRIA, JEŽIŠOVA MAMA

Zborový deň 2019

V sobotu 15. júna 2019 sa uskutočnil vo farskej záhrade už tradičný zborový deň.

Ako každý rok, bolo jeho súčasťou spoločné posedenie s rozhovormi o zbore, výborný guláš a hry pre deti a mládež.

Ďakujeme Bohu za požehnaný čas a prekrásne počasie.

Vďaka aj všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní tejto akcie.

Odkaz na článok a fotografie...

Zborové príležitosti - dočasné (COVID-9)

Nedeľa

  • 10.00 Nedeľné Služby Božie

 

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.