Zborový deň 2019

V sobotu 15. júna 2019 sa uskutočnil vo farskej záhrade už tradičný zborový deň.

Ako každý rok, bolo jeho súčasťou spoločné posedenie s rozhovormi o zbore, výborný guláš a hry pre deti a mládež.

Ďakujeme Bohu za požehnaný čas a prekrásne počasie.

Vďaka aj všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní tejto akcie.

Odkaz na článok a fotografie...

Konfirmácia 2019

 

V nedeľu 19. mája 2019 sa v našom cirkevnom zbore konala slávnosť konfirmácie. Krstnú zmluvu potvrdili a svoju vieru pred Pánom Bohom a pred ľuďmi vyznali: Ivanová Emília, Ivanová Lívia, Janček Martin, Janček Richard, Margetajová Daniela, Pospíšil Vladimír, Ričovská Simona a Špinerová Ema. Brat farár sa konfirmandom prihovoril biblickým slovom s listu ap. Pavla Efezským 1, 11-12 (celý príhovor TU ).

Konfirmandov pozdravil za cirkevný zbor brat Vladimír Margetaj, zborový dozorca  a zborový spevokol.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie slávnosti a pekné počasie.

 

Článok a forografie....

 

Zbierka na onkológiu

Pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v Československu sa po slávnostných službách Božích uskutočnila zbierka na onkológiu v Poprade.

Viac informácií a fotografie...

Informácia

Služby Božie počas

Vianoc 2019 a

Nového roku 2020

 

4. nedeľa adventná - 22.12.2019

10.00 hod. - Služby Božie

 

ŠTEDRÝ VEČER - 24.12.2019

17.00 hod. - Služby Božie s programom

 

1. slávnosť vianočná - 25.12.2019

Narodenie Krista Pána

10.00 hod. - Služby Božie

 

2. slávnosť vianočná - 26.12.2019

Pamiatka mučeníka Štefana

9.00 hod. - Večera Pánova so Spoveďou

10.00 hod.  -  Služby Božie

 

Nedeľa po Vianociach - 29.12.2019

10.00 hod. - Služby Božie

 

Silvester - 31.12.2019

Závierka občianskeho roka

17.00 hod. - Služby Božie

 

Nový rok - 1.1.2020

10.00 hod. - Služby Božie

 

Nedeľa po Novom roku - 5.1.2020

10.00 hod. - Služby Božie

 

Zjavenie Krista Pána mudrcom - 6.1.2020

 10.00 hod. Služby Božie

 

1. nedeľa po Zjavení - 12.1.2020

10.00 hod. - Služby Božie

 

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.