Jazyk \ Sprache

Kirche in Mühlenbach

Martin Luther, v 16. storočí, počas pandémie moru

Či je správne utekať pred smrťou (1527)

Zamyslenie...

Pripravil:
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

2% z dane

Zase je tu možnosť prispieť na prácu v zbore poukázaním 2% z dane na účet Občianskeno združenia Studnička. Ciele a činnosť Občianskeho združenia Studnička a dokumenty potrebné na poukázanie dane sa nachádzajú na nasledujúcom odkaze.

Cirkevný príspevok

Oznam

Milí bratia a milé sestry, cirkevný príspevok ( daň) za rok 2020 bude možné vyrovnať  v kostole pred a po službách Božích.. Výška cirkevného príspevku je nezmenená a je 7,00 eur na osobu a rok.

Pre tých, ktorí majú možnosť uhradiť cirkevný príspevok cez internet priamo na účet, uvádzam číslo účtu, IBAN: SK37 0900 0000 0000 9327 6283, VS 2020, KS 0558. Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko za koho sa príspevok uhrádza.

Ďakujem.

Prajem Božie požehnanie.

S pozdravom

farár Vereščak Jozef

P.S.

Ak sa nechcete dlho zdržať pri uhrádzaní, môžete si vopred doma pripraviť zoznam osôb a presnú sumu v obálke a už len počkať na zapísanie do „preukazu“.

Konfirmácia 2020

Dňa 28.6.2020 prebehla v našom zbore konfirmačná slávnosť.

Ďakujeme Bohu za 12 konfirmadov, ktorí sa prihlásili k viere.

Gemeindebibliothek

Unsere Gemeinde hat auch eine eigene Bibliothek, die Bücher in mehreren Sprachen enthaltet (tschechische, deutsche, slowakische,…)

Die Liste der Bücher steht Ihnen zur Verfügung unter "Gemeindebibliothek".

Falls Sie Interesse haben, können Sie die einzelnen Bücher beim Bruder Pfarrer ausleihen.