Dotazník k cezhraničnej spolupráci

Prosíme členov zboru o vyplnenie dotazníka https://narol.pl/aktualnosci-sk.html (po otvorení stránky - vľavo dotazník SK) k projektu cezhraničnej spolupráce v súvislosti s opravou kostola v Mlynici. Potrebujeme, aby aspoň 20-30 respondentov dotazník vyplnilo. Je to otázka 5-tich minút. 

Ďakujem srdečne.

S pozdravom

br. Farár

Jazyk \ Sprache

Linky

Adventný koncert

 

Pozývame Vás na 

ADVENTNÝ KONCERT

3.12. o 17:00 hod.

Evanjelický kostol

Sv.Trojice

Poprad-Veľká

Účinkujú:

Metod Rakár

- organ

Timea Reichelová

- priečna flauta

Evenjelický spevácky zbor

Poprad-Veľká

Cirkevný príspevok

Milí bratia a milé sestry, cirkevný príspevok ( daň) za rok 2023 bude možné uhradiť cez internet priamo na účet:

IBAN: SK37 0900 0000 0000 9327 6283 

VS 2023 

KS 0558

Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko za koho sa príspevok uhrádza.

Výška cirkevného príspevku je 10,00 eur na osobu(po konfirmácii) a rok.

Ďakujem.

Prajem Božie požehnanie.

S pozdravom

farár Vereščak Jozef

 

Zbierka na výmenu okien na fare

Dňa 13 a 20. augusta 2023 sa v rámci služieb Božích uskutoční zbierka na výmenu severných okien na našej fare.

Prikladáme aj číslo účtu na ktorý je možné príspevek poslať:

IBAN: SK37 0900 0000 0000 9327 6283, VS 2023

, do správy pre prijímateľa uviesť: Okna.

Zborový deň 2023

 

V sobotu 24. júna 2023 sa uskutočnil vo farskej záhrade už tradičný zborový deň.

Ako každý rok, bolo jeho súčasťou spoločné posedenie s rozhovormi o zbore, výborný guláš a hry pre deti a mládež.

Ďakujeme Bohu za požehnaný čas.

Vďaka aj všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní tejto akcie.

 

Zborové príležitosti

​Štvrtok - Farská budova

  • 18.00 Biblická hodina

Sobota

  • 18.00 Stretnutie mládeže

Nedeľa

  • 10.00 Nedeľné Služby Božie
  • 11.15 Príprava konfirmandov 2. ročník
  • 15.00 Detská besiedka, príprava konfirmandov 1. ročník
  • 18.00 Večerné Služby Božie

 

Náboženská výchova v šk. roku 2023/2024

 

Spojená škola, Dominika Tatarku: ZŠ, Osemročné a Bilingválne Gymnázium:

STREDA:      

1. stupeň (1. – 4. roč.) – 6. hodina

2. stupeň, Osemročné a Biling.gymn - 7. hodina

      

ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela Poprad-Veľká:   

UTOROK:   

1. stupeň (1. – 4. roč.) – 6. hodina

STREDA:      

2. stupeň (5. – 9. roč.) -   nultá hodina

 

ZŠ s MŠ Dostojevského:

Štvrtok:       

1. stupeň (1. – 4. roč.) – 6. hodina

2. stupeň (5. – 9. roč.) – 7.hodina

Zborová knižnica

Náš zbor má aj vlastnú knižnicu, ktorá obsahuje knihy vo viacerých jazykoch (české, nemecké, slovenské, ...)

Zoznam kníh si môžete pozrieť na stránke "Zborová knižnica".

V prípade záujmu stačí poprosiť nášho brata farára o zapožičanie jednotlivých titulov.